Image

بیمه آتش سوزی

موضوع بیمه آتش سوزی، تأمین خسارت و جبران زیان‌های مالی و مادی است که بر اثر وقوع خطر آتش‌سوزی به اموال و دارائی‌های منقول و یا غیرمنقول بیمه‌گذار اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد می‌شود. بنابراین در بیمه آتش سوزی، خسارت‌های مالی مورد تأمین قرار می‌گیرند نه خسارت‌های جانی و بدنی. لذا، درصورتیکه صدمه‌ای به افراد برسد، معمولاً این بیمه آن را پوشش نمی‌دهد. لازم به ذکر است که خسارت وارد به اموال اشخاص ثالث بر اثر وقوع آتش‌سوزی که مطابق قانون، موجب مسئولیت و پاسخ‌گویی بیمه‌گذار شود نیز همراه پوشش خطر آتش‌سوزی یا به‌طور جداگانه از طریق بیمه مسئولیت مدنی مورد تأمین بیمه‌گران قرار می‌گیرند.

بیمه تجارت نو در رشته بیمه‌های آتش‌سوزی، به منظور تسهیل و تسریع در فرایند صدور بیمه‌نامه انواع محصولات عمومی و تخصصی را متناسب با نیازهای جامعه طراحی نموده که به شرح زیر معرفی می­گردد:

 • آتش‌سوزی واحد‌های صنعتی
 • آتش‌سوزی واحد‌های غیر صنعتی(اداری، تجاری، فروشگاه‌ها و انبار‌ها و ….)
 • آتش‌سوزی منازل مسکونی
 • آتش‌سوزی منازل مسکونی به صورت گروهی
 • آتش‌سوزی مرهونات بانکی(مسکونی، غیر صنعتی، صنعتی)
 • آتش‌سوزی با شرایط عدم النفع
 • آتش‌سوزی با شرایط فرست لاس
 • آتش‌سوزی با شرایط شناور
 • (اظهارنامه ای)
 • آتش‌سوزی با شرایط جایگزینی
 • آتش‌سوزی جامع منازل مسکونی
 • آتش‌سوزی پیش صادره منازل مسکونی